NOVA MOULD & PLASTICS gives great importance to our local and international customer satisfaction and to realize this principle, we give our efforts to continuously improve our quality.

In order to achieve this goal; IATF 16949 quality management system is implemented to our company since 2005. Our quality management system is certified by TÜV


WE ADOPT TOTAL QUALITY MANAGEMENT AS A WAY OF LIFE.
FOR THAT REASON;

 • WE FOCUS OUR QUALITY SYSTEM AND ALL OF OUR ACTIVITIES ACCORDING TO CUSTOMER NEEDS AND SATISFACTION. TO ACHIEVE THAT, WE ARE WORKING FOR THE IMPROVEMENT OF OUR SUPPLIERS AND STAFF.
 • WE PROVIDE OUR STAFF TO PARTICIPATE IN OUR QUALITY SYSTEM WITH CONTINUOUS TRAININGS FOR THE CONSTANT IMPROVEMENT OF QUALITY.
 • WE ADOPT CONSTANT IMPROVEMENT POLICY IN OUR QUALITY SYSTEM AND IN ALL OF OUR ACTIVITIES IN ORDER TO COMPETE INTERNATIONALLY.
 • WE DELIVER OUR PRODUCTS TO OUR CUSTOMERS WITH LOW PRICE, CUSTOMER DETERMINED QUALITY STANDARTS AND JUST IN TIME.
 • WE PROVIDE OUR STAFF TO MANUFACTURE OUR PRODUCTS ACCORDING TO OUR 0 DEFECT POLICY. TO DO THAT, WE CONSTANTLY UPDATE THE CUSTOMER QUALITY STANDARTS AND NEEDS AND ACKNOWLEDGE OUR STAFF ABOUT THESE UPDATES.
 • WE SEE OUR SUPPLIERS AS AN INTEGRATED PART OF OUR SYSTEM AND AS OUR PARTNER.
 • WE BELIEVE THAT WORKPLACE SAFETY AND HEALTH IS AN INSEPERABLE PART OF OUR ACTIVITIES.
 • WE PROVIDE THE CONTINUITY OF OUR SYSTEM WITH OUR STAFF WHO ARE WELL AWARE OF THEIR RESPONSIBILITY TOWARDS NATURE AND SOCIETY.

WE THINK THAT PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT THAT WE ARE PART OF IS AN INSEPARABLE PART OF OUR ACTIVITIES. THEREFORE, OUR TARGET IS TO INCREASE THE QUALITY OF OUR PRODUCTS AND ACTIVITIES WHILE DIMINISHING THEIR EFFECTS ON THE ENVIRONMENT.

 • OBEY THE LEGAL OBLIGATIONS AND THE OBLIGATIONS OF THE ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE THAT WE ARE PART OF AND TRY TO GO BEYOND THESE OBLIGATIONS IF POSSIBLE.
 • PROTECT THE GLOBAL RESOURCES AND TRY TO MAXIMIZE THE RECYCLING WHILE MINIMIZING THE WASTE.
 • MINIMIZE THE EFFECTS OF OUR PRODUCTS AND ACTIVITIES ON THE ENVIRONMENT.
 • THINK ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE WHILE CARRYING OUT OUR NEW PROJECTS AND INVESTMENTS.
 • INFORM OUR CUSTOMERS, SUPPLIERS, PERSONNEL AND SOCIETY ABOUT THE STUDIES THAT WE ARE PERFORMING TO PROTECT THE ENVIRONMENT AND TO INCREASE THE ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS.

As NOVA MOULD and PLASTICS our Occupational Health and Safety Policy is based on human and the environment that they work in. Our first priority is always Health and Safety and our slogan supporting this mentality is "Protect your health, protect you job". In order to have a safe and healty working environment, employer and all employees has to act responsibly. Our first goal is to protect our employees against the possible risks that our line of business has. 

Our commitment is;

 • To supply required personal protective equipments to all employees, suppliers, customers and visitors according to the present laws.  
 • To take the necessary measures to elimate the possible risks in our workplace.
 • To perform risk assesments in order to analyze and define the unsafe situations, behaviours and possible risks in our workplace so that we can eliminate injuries and occupational diseases.
 • To educate our employees about occupational health and safety so that they have a good understanding and consciousness.
 • To be a model company about Occupational Health and Safety measures. 

 

NOVA KALIP SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                  

KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKASI

           

Nova Kalıp Sanayi A.Ş. Yönetimi tarafından belirlenen kurumsal sorumluluk politikaları ve etik değerler aşağıda belirtilmektedir;

 

 

·        NOVA KALIP SAN.A.Ş. çalışanları arasında adil olur, ayrımcılık gözetmez.

·        Çalışanlarına baskıcı davranış (mobbing) uygulamaz.

·        Tüm çalışanlar rüşvet almaz, rüşvet vermez; hiç bir çalışan toplumda kabul görmüş etik davranışlar dışına çıkamaz.

·        Çalışanlar tarafından gözlenen ya da duyulan herhangi bir etik dışı davranış ve / veya rüşvet durumlarında, en yakın amirine ve etik tırmandırma yolunu kullanarak şirket sahibine kadar özgürce ulaşır ve bilgilendirme yapar.

·        Tüm çalışanların hak ve hukukunu gözetir, kanunlara riayet eder.

·        Makul koşullar altında tüm çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini anlar ve karşılamaya çalışır.

·        Fırsat eşitliğine inanır ve uygular.

·        Tüm çalışanlar birbirine nezaket kuralları içerisinde davranır.

·        İnanç özgürlüğünün bireyin temel hak ve hürriyetinden olduğuna inanır.

                                     

 

 Genel Müdür

 M.ERKAN ŞAHLAN

NOVA KALIP SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ                                                                          

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

           

Nova Kalıp Sanayi A.Ş. olarak yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının, misyonumuza, vizyonumuza ve şirket stratejik hedeflerimize ulaşma konusunda son derece önemli olduğuna inanmaktayız.

 

Bu bağlamda; BGYS kapsamını oluşturan network ve altyapı, donanım, yazılım, ilgili tüm direkt üretim süreçleri ile insan kaynakları, muhasebe ve finans süreçleri gibi destekleyici süreçlerin bilgi güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi ilke edinilir.

 

Nova Kalıp Sanayi A.Ş. ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

 

·        Bilgi güvenliği yönetim sistemini dökümante etmek, gerekli kaynakların ayrılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirmek,

·        Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini koruyarak kurumun güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek,

·        Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek,

·        Kurumun yönetsel, operasyonel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,

·        Kurumumuzun karşılaşacağı güvenlik ihlallerinin yönetilmesi ve gerekli durumlarda cezai yaptırımların uygulanmasını sağlamak,

·        Bilgi güvenliği kapsamında mevcut faaliyetlerimize yönelik tedarik kaynakları ve çalışan bilgileri gibi önemli verilerin gizliliğini korumak,

·        Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere, ve ilave olarak müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan sözleşmelere uyulmasını temin etmek,

·        Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmek,

·        Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürdürülebilir kılmak için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek

 

yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde güvenilir bir kuruluş olmak için çalışırız.

YÖK-POL-005-00/ 05.01.2018

 
       

          Genel Müdür